Brancheforeningen

Nærbutikkernes Landsforening er ikke nogen fagforening eller arbejdsgiverforening, men en faglig brancheforening uden politisk tilhørsforhold. NBL’s hovedformål er at gavne vore medlemmers vilkår på så mange områder som muligt. Foreningen er landsdækkende, og er den eneste forening, der branchemæssigt »favner« de danske kiosker og nærbutikker.  

Branchebladet NB-Bladet

NBL’s brancheblad NB-Bladet udkommer 12 gange om året og udsendes i et oplag på ca. 3.500 eksemplarer pr. måned. Stort set alle avis-, magasin-, og tipsforhandlere modtager bladet, og NBL er på denne måde i stand til at få sit faglige budskab ud til en bred kreds af detailhandlere. Redaktøren af NB-Bladet har kontor på samme adresse som NBL. Gennem et tæt samarbejde med sekretariatet, regionernes tillidsfolk samt hovedbestyrelsen og forretningsudvalget har vi et godt grundlag for at bringe aktuelt og relevant branchestof. Ligeledes er den annoncemængde som NB-Bladet indeholder, en vigtig del af NBL’s indtægter.

Klik her hvis du er interesseret i at vide mere om NBL - http://nbl-landsforening.dk/